ZM-41 Hladká strojní vápennocementová omítka

Omítky

Univerzální jemnozrnný omítkový roztok je vyrobený průmyslovým způsobem ve formě suché směsi s použitím minerálně pojivých plniv a modfikačních přísad, zlepšujících provozní vlastnosti. Po smíchání s vodou vytváří jednolitý omítkový roztok, s kterým se snadno manipuluje, s vysokou přilnavostí k podkladu. Je vhodný pro vnitřní a vnější práce.

Použití omítkového roztoku ZM-41

Roztok je určen pro strojní nebo ruční provádění hladkých mnohovrstvých omítkových povrchů přímo na stěnách, s keramickými prvky, na vápenno-pískových a betonových podkladech. Je povoleno použití jako základní povrch dekorativní omítky a barvy.

Technické údaje:

 • Složení : suché hašené vápno, portladský cement, minerální plniva, modifikační přísady
 • Objemová hustota čerstvého roztoku : okolo 1,6 g/cm3
 • Objemová hustota ztvrdlého roztoku : okolo 1,4 g/cm3
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech : více než 10 Mpa
 • Přilnavost k podkladu stupeň popraskání : více než 0,2 Mpa, FP:B
 • Obsah vzduchu : okolo 18 %
 • Absorbce vody, způsobená kapilárním sáním : kategorie W0
 • Koeficient paropropustnosti : μ 7,3
 • Koeficient tepelné vodivosti λ (tabulková hodnota) : méně než 0,67 W/m*K
 • Reakce na oheň : třída A
 • Velikost zrn : do 0,5 mm
 • Obsah rozpustného chromu VI: méně než 0,0002 %
 • Balení : Pytle po 25 kg
 • Skladování : do 6 měsíců od data výroby na suchém místě, v hermetickém firemním balení

Teplota použití: od +5oC do +25oC

Poměr mísení: okolo 6 litrů vody na 25 kg suché směsi

Doba použitelnosti: okolo 3 hodin (při teplotě +20oC a vlhosti vzduchu okolo 60 %) po rozmíchání ve vodě; okolo 1 hodiny teplotě okolního prostředí vyšší než +25oC po rozmíchání ve vodě

Tloušťka vrstvy: 5-15 mm

Náklad: okolo 1,25 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy roztoku