ZM-42 Cementová omítka pro strojní i ruční nanášení

Omítky

Omítkový roztok je vyrobený průmyslovým způsobem ve formě suché směsi s použitím minerálně pojivých plniv a modfikačních přísad (včetně lehkých), zlepšujících provozní vlastnosti přísad. Po smíchání s vodou vytváří jednolitý omítkový roztok s vysokou přilnavostí k podkladu. Vodovzdorný. Mrazuvzdorný. Je vhodný pro použití uvnitř i vně budov.

Použití omítky ZM-42

Roztok je určen pro strojní i ruční provedení tradičních omítkových povrchů v jedné nebo více vrstvách uvnitř nebo vně budov. Směs lze také použít pro provedení základních omítkových prací pod dekorativní povrch. Je možné ho použít na stěny a stropy z betonu, keramických, písčito-vápenných prvků, lehkých betonů, atd.

Technické údaje:

  • Složení : portlandský cement, hašené vápno, minerální plniva, modifikační přísady
  • Pevnost v tlaku : CS II
  • Přilnavost : více než 0,2 Mpa
  • Paropropustnost : 25
  • Tepelná vodivost (tabulková hodnota) : 0,83 ≤ Vt / (m * K) С = 50%; ≤ 0,93 Vt / (m * K) С = 90%
  • Realce na oheň : třída A1
  • Velikost zrna : 0 – 0,1 mm
  • Obsah rozpustného chromu VI: méně než 0,0002 %
  • Balení : Pytle po 25 kg
  • Skladování : 12 měsíců od data výroby v suchých podmínkách, v nepoškozeném balení

Teplota použití: od +5oC do +25oC

Tloušťka vrstvy: 5-15 mm

Doba použitelnosti: okolo 1 hodiny (při teplotě +20oC a vlhosti vzduchu okolo 60 %) po rozmíchání ve vodě

Náklad: při tloušťce vrstvy 1 mm – okolo 1,6 kg/m2

Poměr mísení: okolo 4,25 litrů vody na 25 kg suché směsi. Po 5 minutách znovu promíchat