Pěnový polystyren KLESTER System

Unikátní termoizolační materiál je vyráběn průmyslovým způsobem formou zpěňování granulí polystyrenu a jejich následným spékáním pomocí vody nebo vodní páry. V průběhu mnoha let zaujímá pěnový polystyren vedoucí pozici na trhu stavebních materiálů mezi termoizolačními materiály. Ekologicky čistý. Používá se při vytváření podlah.
Unikátní termoizolační materiál je vyráběn průmyslovým způsobem formou zpěňování granulí polystyrenu a jejich následným spékáním pomocí vody nebo vodní páry. V průběhu mnoha let zaujímá pěnový polystyren vedoucí pozici na trhu stavebních materiálů mezi termoizolačními materiály. Ekologicky čistý. Používá se pro výstavbu příček.
Unikátní termoizolační materiál je vyráběn průmyslovým způsobem formou zpěňování granulí polystyrenu a jejich následným spékáním pomocí vody nebo vodní páry. V průběhu mnoha let zaujímá pěnový polystyren vedoucí pozici na trhu stavebních materiálů mezi termoizolačními materiály. Ekologicky čistý. Vhodný pro zateplení fasád.

Zateplení pěnovým polystyrenem — je výhodné, tvanlivé a snadné

Pěnový polystyren (EPS) se požívá v mnoha oblastech našeho života, ve stavebnictví je používán jako vysoce kvalitní termoizolace stěn, podlah, základů, fasády.

Pěnový polystyren zaujímá vedoucí místo mezi izolacemi. Osm z desti francouzských domů je zatepleno pěnovým polystyrenem. V Německu vybralo tento materiál pro zateplení domu 87 % Němců a jen 12 % dává přednost minerální vlně. Jaké jsou výhody zateplení polystyrenem?

Termoizolace. Tato charakeristika je klíčovou výhodou tohoto materiálu. Nesprávný je názor, že hustota materiálu má přímý vliv na úsporu tepla zateplení. Není tomu tak. Hustota uvádí takové fyzické vlastnosti jako pevnost v tahu a pevnost v ohybu. Pěnový polystyren se z 98 % skládá z kyslíku, proto je zvlášrě charakterizován následujícími vlastnostmi : prouděním, tepelným přenosem a zářením. Tedy – při snížení hustoty snižujeme tepelný přenos, ale yšujeme význam záření a proudění.

Nasákavost závisí na jeho strukturních vlastnostech a délce pobytu ve vlhkém prostředí. Pěnový polystyren může být hodiny ve vodě, aniž by ztratil své termoizolační vlastnosti. Za 24 hodin nasaje maximálně 1,5 % vlhosti.

Paropropustnost nezáleží na hustotě nebo značce, vždy se rovná 0,05 mg/(m*h*Pa), což se rovná paropropustnosti dřevěného trámu z dubu, smrku nebo borovice.

Trvanlivost materiálu. Podle laboratorních výsledků je funkčnost pěnového polystyrenu 40 – 50 let.

Požární bezpečnost. Pěnový polystyren společnosti KLESTER System se vyrábí s použitím antipirenu. Daný typ zateplení se v Rusku označuje dpolňkovým písmenem „S“ na konci označení, například „PSB-S“. Podle mezinárodní klasifikace – označení „SE“. Požární bezpečnost pěnového polystyrenu odpovídá skupině hořlavosti G1- nízko hořlavý materiál.

Šetrnost k životnímu prostředí. Na základě experimentů „Úřadu pro výzkum ve stavebnictví“ (Velká Británie), obdržel pěnový polystyren nejvyšší stupeň A+ ve všech provedených zkouškách. Zkoušky, provedené v Moskevském vědecko-výzkumném institutu F.F.Erismana, potvrdily šetrnost tohoto typu materiálu k životnímu prostředí. Použití pěnového polystyrenu jako obalu na potraviny potvrdilo, že je bezpečný pro lidské zdraví.

Seznámit se podrobněji s použitím pěnového polystyrenu jako zateplení