Obklady z pěnového polystyrenu EPS 70

Pěnový polystyren

Unikátní termoizolační materiál je vyráběn průmyslovým způsobem formou zpěňování granulí polystyrenu a jejich následným spékáním pomocí vody nebo vodní páry. V průběhu mnoha let zaujímá pěnový polystyren vedoucí pozici na trhu stavebních materiálů mezi termoizolačními materiály. Ekologicky čistý. Vhodný pro zateplení fasád.

Použití polystyrenových obkladů EPS 70

Obklady z pěnového polystyrenu jsou určeny pro vytvoření termoizolace v místech s nevelkým mechanickým zatížením, termoizolace v bezešvých systémech zateplení vnějších stěn budov, tzv. „mokrou“ metodou zateplení stěn.

Hustota 14 kg/m3
Tepelná vodivost 0,039 W/m*K
Pevnost v tahu 60 kPa
Pevnost před přetržením 100 kPa
Hranice pevnosti v ohybu 100 kPa
Objemová nasákavost za 24 hodin 2%
Skupina hořlavosti G1