Základní nátěr

Základní nátěr pod silikátové omítky, vyráběný na bázi tekutého draselného skla. Ohraničuje a vyrovnává savou schopnost základu, aniž by se snížila paropropustnost. Neobsahuje organická rozpouštědla, usnadňuje nanášení omítek a zvyšuje přilnavost k základu.
Základní nátěr pro hluboké proniknutí neobsahující rozpouštědla. Vyrábí se na bázi vodní disperze akrylátové pryskyřice. Ohraničuje a vyrovnává savý povrch, zpevňuje prašný základ. Zvyšuje přilnavost, usnadňuje aplikaci nátěrů nebo roztoků.

Základní nátěr, neobsahující rozpouštědla, vyráběný na bázi vodní diperze akrylátové pryskyřice. Ohraničuje a vyrovnává savou schopnost základu, zpevňuje prašný základ. Zvyšuje přilnavost, usnadňuje aplikaci nátěrů nebo roztoků . Odolný vůči zmýdelnění a také vůči povětrnostním vlivům. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Základní nátěr — základ každého díla

Používá se ve většině stavebních prací: omítání stěn, instalace litých podlah, použití lepících směsí, malování.

K hlavním výhodám patří rovnoměrné vysychání vrstvy, následující po základním nátěru, předcházení výskytu plísní, odprašnění povrchu, přilnavé vlastnosti. Uvedené výhody ocenili mnozí profesionálové.
Je třeba doplnit, že používání základního nátěru významně snižuje náklady na stavební materiály, nanášené na ošetřený povrch.
Při zasychání základního nátěru se na povrchu vytváří krystalická mřížka, právě tato vlastnost základního nátěru zvyšuje kvalitu spojení s materiálem, nanášeným na povrch. Tato krystalická mřížka vytváří výborný paropropustný základ, coč umožňuje stěnám „dýchat“.

V závislosti od charateru prováděných prací a druhu povrchu se dává přednost jednomu nebo druhému typi základního nátěru.

Nerozšířenější skupinou základních nátěrů jsou penetrátory. Hlavní úlohou takového základního nátěru je zafixovat vrstvu následně nanášenou na základ.
Pro málo savé povrchy se používá přilnavý základní nátěr. Prokypřený základ je třeba ošetřit impregnačním nátěrem (nátěrem pro hluboké proniknutí). Takový základní nátěr proniká dovnitř prokypřeného základu, zpevňuje ho a normalizuje savé vlastnosti povrchu.

Podle použití se rozlišují na fasádní základní nátěry a základní nátěry pro vnitřní práce.
Základní vlastností fasádních základních nátěrů je zvýšená vlhkovzdornost. Takový základní nátěr bude mnoho let odolávat negativním vlivům okolního prostředí (déšť, mráz, teplotní výkyvy, atd.).

Základní nátěry pro vnitřní práce musí být především ekologické a mít vysokou přilnavost.

S technologií použití základních nátěrů se můžete seznámit na odkazu.