LI-131 Základní nátěr pod silikátové omítky

Základní nátěr

Základní nátěr pod silikátové omítky, vyráběný na bázi tekutého draselného skla. Ohraničuje a vyrovnává savou schopnost základu, aniž by se snížila paropropustnost. Neobsahuje organická rozpouštědla, usnadňuje nanášení omítek a zvyšuje přilnavost k základu.

Možné obarvení do barvy omítkové hmoty. Vhodný pro vnitřní i vnější práce.

Použití základního nátěru pod silikátové omítky LI-131

Prostředek slouží k finální přípravě povrchu před nanesením silikátových omítek. Stabilizuje savou schopnost základu a snižuje náklady na omítkovou hmotu. Prostředek by neměl být nanášen na organické základy, například na povrchy z disperzních (emulzních) barev, na dřevo a dřevu podobné materiály.

Technické údaje:

  • Složení : tekuté draselné sklo, disperze akrylátového polymeru, křemenná drť, pigmenty, pomocné látky
  • Objemová hustota : okolo 1,57 g/cm3
  • Objem : 25 kg
  • Skladování : do 12 měsíců od data výroby na suchém místě, v nepoškozeném firemním balení při teplotě od +5ºС do +25ºС

Teplota použití: od +5oC do +25oC

Spotřeba: okolo 0,2 – 0,3 kg/m2 (v závislosti na podílu a savé schopnosti pracovního povrchu)

Doba vysychání povrchu: okolo 4 hodin

Následné ošetření: po 24 hodinách od nanesení základního nátěru

Barva: bílá nebo podle obarvení omítkové hmoty