ZM-11 Hydroizolační směs

Základní nátěr

Jednosložkový hydroizolační roztok ve formě suché směsi je vyroben průmyslovým způsobem s přísadou minerálních a organických pojících materiálů, minerálních plniv a modifikujících přísad. Po přidání vody má formu jednolitého roztoku, se kterým se snadno pracuje a který má vysokou přilnavost k základu.

Po vyschnutí vytváří bezešvý izolační povrch lehkého, středního nebo těžkého typu, v závislosti na počtu a tlouštce nanesených vrstev. Odloný vůči vlivu vody v nádržích, tekoucí vodě a vodě s vyšší teplotou. Paropropustný. Používá se uvnitř a vně místností na suché a lehce vlhké základy.

Použití hydroizolační směsi ZM-11

Roztok je určen pro hydroizolace ve všech místnostech se zvýšenou vlhkostí (sprchy, koupelny atd.), pro hydroizolace vnitřních a vnějších povrchů nádrží a bazénů, hydroizolace sklepů a základů z vnější strany a také pro hydroizolace teras a balkónů s použitím laminátové výztuže. Může se použít pro minerální podklady s maximální šířkou trhlin do 0,4 mm.

Hydroizolační roztokem se mohou pokrývat následující povrchy : obyčejný beton, stěny z keramických, silikátových a betonových prvků z lehkých plných tvárnic a pórobetonu, cementové a vápenno-cementové omítky.

Technické údaje:

  • Složení : portlandský cement, polymerní pojiva, minerální plniva, modifikační přísady
  • Objemová hustota : okolo 1,68 g/cm3
  • Schopnost vyplnění trhlin : do 0,4 mm
  • Přilnavost k betonovému základu: ≥ 1,0 MPa
  • Vodotěsnost: ≥ 0,5 MPa
  • Stékání : není
  • Obsah rozpustného chromu VI: ≤ 0,0002 %
  • Balení: pytle 25 kg
  • Skladování: do 9 měsíců od data výroby. Skladovat na suchém místě v hermetických firemních obalech
Teplota použití

Teplota použití: od +5oC do +25oC

Minimální tloušťka: 2 mm

Maximální tloušťka: 5 mm

Minimální počet vrstev roztoku: 2

Doba použitelnosti: okolo 2 hodin po smíchání s vodou, při teplotě +20o

Předpokládaná doba tuhnutí: okolo 60 minut

Doba vysychání první vrstvy: okolo 3 hodin

Doba vysychání dalších vrstev: okolo 3-4 hodin

Spotřeba: okolo 1,5 – 1,7 kg/m2 pro hydroizolační vrstvu o tloušťce 1 mm