ZM-21 Zdící směs

Zdící směsi

Zdící roztok, vyrobený průmyslovým způsobem ve formě suché směsi s použitím minerálně pojivých plniv a přísad. Po smíchání s vodou vytváří jednolitou lepící hmotu šedé barvy. Vodovzdorný. Mrazuvzdorný.

Použití zdící směsi ZM-21

Zdící roztok je určen pro vnitřní a vnější práce. Je vhodný pro stavbů zdí a sloupů z keramických, vápenno-písčitých a betonových prvků, včetně pórobetonu a betonu z lehkého kameniva.

Technické údaje:

 • Složení : portlandský cement, suché hašené vápno, minerální plniva, přísady
 • Objemová hustota čerstvého roztoku : okolo 1,45 g/cm3
 • Objemová hustota vytvrdnutého roztoku : okolo 1,80 g/cm3
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech : M10
 • Pevnost v ohybu po 28 dnech : více než 2 Mpa
 • Absorbce vody, vyvolaná kapilárním sáním : méně než 0,86kg/m2Vmin
 • Paropropustnost μ (tabulková hodnota) : 15/35
 • Pevnost spáry (tabulková hodnota) : více než 0,15 Mpa
 • Koeficient tepelné vodivosti λ (tabulková hodnota) : méně než 1,17 W/m*K
 • Velikost zrn : 0 – 2 mm
 • Reakce na oheň : třída A1
 • Obsah chloridů : více než 0,01 % Cl
 • Obsah rozpustného chromu VI : méně než 0,0002 %
 • Balení : Pytle po 25 kg
 • Skladování : do 6 měsíců od data výroby na suchém místě, v hermetickém firemním balení
Tloušťka stěny Spotřeba suché směsi na 1m2 stěny z:
plných a děrovaných cihel předsádkových cihel, dutých U bloků dutých skleněných bloků
6,5 cm 14 kg - - -
12,0 cm 37 kg 28 kg - -
18,5 cm - - 33 kg -
18,8 cm - - - 41 kg
25,0 cm 94 kg 70 kg 52 kg -
28,8 cm - - - 71 kg
38,0 cm 186 kg 116 kg - -
44,5 cm - - 107 kg -
48,8 cm - - - 135 kg

Teplota použití: od +5oC do +25oC

Doba použitelnosti: okolo 2 hodin při teplotě +20oC a vlhosti vzduchu okolo 60 %; okolo 1 hodin při teplotě +25oC

Produktivita: okolo 1,88 kg suché stavební směsi na 1 dm3 čerstvé malty

Podíly mísení: okolo 3,5 litru vody na 10 кг suché směsi