ZM-22 Zdící směs pro silikátové bloky

Zdící směsi

Lepidlo pro tenkospárové zdění. Vyrobené průmyslovým způsobem ve formě suché směsi s použitím minerálně pojivých plniv a přísad. Po smíchání s vodou vytváří jednolitou lepící hmotu šedé barvy. Brání vzniku tepelných mostů ve spárách mezi prvky budov. Vodovzdorné. Mrazuvzdorné.

Použití zdící směsi pro silikátové bloky ZM-22

Zdící roztok je určen pro stavbu vnějších a vnitřních stěn z bloků pórobetonu, spojených tenkými spárami. Směs je také vhodná pro stavbu stěn z vápenno-písčitých bloků (silikátových). Kromě toho může být použita uvnitř budov k vyrovnávání a stěrce povrchů stěn, postavených z bloků.

Technické údaje:

 • Složení : portlandský cement, minerální plniva, modifikující přísady
 • Nasypaná hustota suché směsi : okolo 1,47 g/cm3
 • Objemová hustota : okolo 1,4 g/cm3
 • Přilnavost k základu : likvidace základu
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech : M10
 • Pevnost v ohybu po 28 dnech : více než 3 Mpa
 • Absorbce vody, vyvolaná kapilárním sáním : méně než 1,13 kg/m2min
 • Pevnost spáry (tabulková hodnota) : více než 0,30 Mpa
 • Koeficient tepelné vodivosti λ (tabulková hodnota) : méně než 0,47 W/m*K
 • Reakce na oheň : třída A1
 • Velikost zrn : 0 – 0,5 mm
 • Obsah chloridů : více než 0,01 % Cl
 • Obsah rozpustného chromu VI : méně než 0,0002 %
 • Balení : Pytle po 25 kg
 • Skladování : do 6 měsíců od data výroby na suchém místě, v hermetickém firemním balení
Délka bloku Výška bloku Tloušťka bloku Náklad suché směsi na 1 m2 stěny, při tloušťce spár 3 mm
stěny spáry
49/59 cm 24 cm 18,0 cm 4,5/4,3 kg
24,0 cm 6,0/5,7 kg
30,0 cm 7,5/7,2 kg
36,0 cm 9,0/8,6 kg
60 cm 20 cm 15,0 cm 3,2 kg
17,5 cm 3,7 kg
20,0 cm 4,2 kg
24,0 cm 5,0 kg
30,0 cm 6,3 kg
36,5 cm 7,7 kg

Teplota použití: od +5oC do +25oC

Tloušťka spár: od 1 do 3 mm

Doba použitelnosti: okolo 3 hodin při teplotě +20oCa vlhosti vzduchu okolo 60 % po rozmíchání ve vodě

Náklad: okolo 1,40 kg suché stavební směsi na 1 dm3

Podíly mísení: okolo 6,5 litru vody na 25 kg suché směsi