ZM-23 Zdící směs pro silikátové bloky s nestabilní geometrií

Zdící směsi

Tenkovrstvý zdící roztok vyrobený průmyslovým způsobem ve formě suché směsi s použitím minerálně pojivých plniv a modifikačních přísad. Po smíchání s vodou vytváří jednolitou lepící hmotu šedé barvy. Je určen se pro vnitřní i vnější použití.

Použití zdící směsi pro silikátové bloky ZM-23

Zdící aměs je určena pro stavbu vnějších a vnitřních stěn z bloků pórobetonu, spojených tenkými spárami. Roztok je také vhodný pro stavbu stěn z vápenno-písčitých bloků (silikátových). Kromě toho může být použit uvnitř budov k vyrovnávání a stěrce povrchů stěn, postavených z bloků.

Technické údaje:

 • Složení : portlandský cement, minerální plniva, modifikující přísady
 • Velikost zrn : 0 – 0,5 mm
 • Limit pevnosti : více než 10 Mpa
 • Reakce na oheň : třída A1
 • Pevnost spáry (tabulková hodnota) : více než 0,30 Mpa
 • Limit pevnosti při ohybu : max 40 %
 • Absorbce vody : méně než 0,05 mm
 • Koeficient prostupu tepla λ : méně než 0,47 W/m*K méně než 0,1 % Cl
 • Ztráta hmotnosti po 25 cyklech : max 5 %
 • Balení : Pytle po 25 kg
 • Skladování : do 12 měsíců od data výroby na suchém místě, v hermetickém firemním balení

Teplota použití: od +5oC do +25oC

Tloušťka spár: od 1 do 3 mm

Doba použitelnosti: okolo 3 hodin při teplotě +20oC a vlhosti vzduchu okolo 60 % po rozmíchání ve vodě

Náklad: 12 cm široký blok – 3 kg/m2; 24 cm široký blok – 6 kg/m2, 36 cm široký blok – 9 kg/m2, pro bloky se systémem pero-drážka bude náklad nižší o 20 %

Podíly mísení: okolo 5,5 litru vody na 25 kg suché směsi