Informační systém KLESTER

KLESTER System — systematický přístup ke stavbě


Informace pro klienty společnosti

Instrukce pro použití materiálu a technické údaje, uvedené na stránkách, byly získány na základě našich zkušeností a testů provedených v souladu s mezinárodními standardy. Uvedené veličiny se mohou změnit v závislosti na podmínkách okolního prostředí, kvality termoizilačních obkladů a povrchů podkladů, kvalifikace stavebníků. Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení technologie při práci s materiálem a také za jeho použití s cílem a v podmínkách, neurčeným daným technologickým popisem. Při pochybnostech o správnosti konkrétního použití materiálu je třeba ho samostatně vyzkoušet nebo konzultovat s výrobcem. Informace na těchto stránkách a také nepotvrzená písemní doporučení nemohou být základem pro bezpodmínečnou odpovědnost výrobce.

Mapa stránek