Technologie: Zateplení fasád

Technologie: ZATEPLENÍ FASÁD


Účel systému zateplení

 • Kompletní systémy pro termo a zvukoizolaci fasád budov.
 • Ochrana stavebních konstrukcí před vlivem atmosférických srážek.
 • Úspora tepla v topné sezóně.
 • Úspora energií v letní sezóně.
 • Předcházení tvorby plísní uvnitř konstrukce.
 • Revitalizace poškozených fasád.

Prvky systému

Prvky systému


 1. Stěna
 2. Lepící roztok ZM-01

  Roztok je určen pro montáž termoizolačních obkladů z pěnového polystyrenu k vnějším stěnám (fasádám) budov. Roztok lze použít na všechny existující stavební podklady.

 3. Zateplovací obklady z pěnového plystyrenu

  Jako termoizilační materiál se používá pěnový polystyren EPS 50. Jeho základním úkolem je zateplení vnějších a vnitřních stěn. Maximální povolená termoizolace v systému je 200 mm. Pěnový polystyren obsahuje látku antipiren bránící hoření. Maximální třída hořlavosti – G1.

  Značka EPS 50
  Hustota kg/m3 13,5
  Tepelná vodivost W/(mK) 0,039
  Pevnost v tlaku, kPa 60
  Pevnost v tahu, kPa 100
  Pevnost v ohybu, kPa 100
  Objemová nasákavost za 24 hodin % 2
  Doba samostatného hoření s 2
  Skupina hořlavosti G1
 4. Lepící roztok zpevňovací ZM-02

  Lepící roztok je určen k vytvoření zpevňovací vrstvy fasádní síťkou. Vrstva vytváří ochranu před mechanickým poškozením a slouží k dalšímu ošetření stěny. Lepící zpevňovací vrstva se skládá z lepícího rroztoku a síťky, ponořené v roztoku.

 5. Zpevňovací síťka

  Síťka ze skelných vláken zpevňovací je doporučena pro zpevňování omítkových a tmelových vrstev na vnějších a vnitřních površích budov a staveb různého účelu.

 6. Akrylový základ

  Směs základů zvyšuje přilnavost k dekorativní vrstvě. Částečně brání pronikání vlhkosti do zateplené vrstvy. Základ má bílou barvu. V případě použití hrubé disperzní omítky se doporučuje vrstvu základu barevně tónovat.

 7. Dekorativní omítková vrstva

Existuje několik druhů omítek.

Akrylová omítka
Vyrábí se na bázi akrylových pryskyřic. Představuje vododispersní složení, připravené k použití. Může se nanášet na staré disperzní povrchy a na minerální podklady. Tónuje se do vybrané barvy nebo se barví disperzními barvami. Hlavní výhodou je klimatická stálost. Nepotřebuje opravy v průběhu 15 – 20 let, nicméně má nízký ukazatel paropropustnosti.

Je důležité vědět: Z důvodu nízké paropropustnosti není povoleno v systémách omítkových fasád, v základech který je použita minerální vlna.

Silikátová omítka
Je vytvořena na bázi tekutého draselného skla. Představuje hotovou směs. Je vhodná na připravené minerální podklady a povrch starých silikátových povrchů. Mínusem je nezbytnost použití zároveň se silikátovým základním nátěrem a také nevelká barevná škála. Také je možná částečná změna barvy v případě silného hustého deště. Nicméně po vyschnutí se barva vrátí do původního stavu.

Silikonová omítka
Je vyráběna na bázi silikonových pryskyřic. Představuje složení, připravené k použití. Používá se na všechny druhy minerálních podkladů a na staré disperzní povrchy. Tónuje se do vybrané barvy nebo se barví silikonovými barvami.

Minerální dekorativí omítka
Obsahuje přísady odpuzující vodu ve formě suché směsi. Po rozmíchání ve vodě vytváří jednolitý omítkový roztok.

Montáž zateplovacích systémů

Přípravné práce

Před zahájením montážních prací je třeba odstranit nečistoty, prach a různé nerovnosti. Nerovnosti podkladu nesmí být větší než 1 cm x 2 cm. Je třeba zkontrolovat, zda ve fasádě budovy nejsou dutiny pod vrstvou omítky. Při objevení dutin je třeba starou vrstvu demontovat nebo opravit.

Přípravné práce
Ošetření podkladu

Povrch je nezbytné ošetřit základním nátěrem pomocí válečku a malířské štětky pro zajištění spojení s lepícím roztokem. Základní nátěr pro hluboké proniknutí vyplňuje trhliny a částečně zabraňuje pronikání vlhkosti do zateplovací vrstvy.

Ošetření podkladu
Lepidlo na obklady z polystyrenu

Lepidlo se nanáší na obklady pomocí zubaté stěrky po obvodu pruhem 30 - 50 mm , tloušťkou 10 mm, se vzdáleností od kraje 20 mm, na střed obkladu se klade 6 – 8 „bobků“ o průměru 150 mm o tloušťce okolo 10 mm. Lepící roztok musí zaujímat minimálně 40 % plochy obkladu.

Je dúležité vědět: Lepící roztok se nesmí dostat do spár mezi obklady.

Lepidlo na obklady z polystyrenu
Pěnový polystyren

Obklady z pěnového polystyrenu se instalují odspoda nahoru tak, že následující spára se umísťuje na střed a vytváří tak písmeno T. Doporučuje se instalovat celé obklady k rohům budov a také k okenním otvorům, zbytky odstranic pomocí nože. Po úplném vyschnutí lepícího roztoku je nezbytné obklady připevnit hmoždinkami.

Je dúležité vědět: Všechny rohové prvky je třeba zesílit úhlovým profilem se zpevňovací síťkou.
Pěnový polystyren
Zpevňovací povrch

Zubatou stěrkou nanést zpevňovací roztok na povrch polystyrenových obkladů, před oschnutím ponořit do roztoku zpevňovací síť na 10 mm při použití hladké stěrky. Po vyschnutí ošetřit povrch základní směsí, je§li nezbytné - přidat tónovací barvu do barvy dekorativní omítky, abychom se vyhnuli případným bílým místům v dekorativní omítce „červotoč“.

Je dúležité vědět: Před nanesením ochranně-dekorativní omítky musí povrch úplně vyschnout.

Zpevňovací povrch
Dekorativně finální vrstva

Dekorativní omítku nanášet pomocí stěrky kruhovými pohyby najednou na 1 čtvereční metr. Po nanesení celé dekorativní vrstvy použít stěrku pro vyrovnání povrchu a odstranění zbytků..

Existuje mnoho různých technik nanášení dekorativní vrstvy, výše je uveden způsob nanášení „jehňátek“.

Je dúležité vědět: Dekorativní vrstva vysychá během 15 minut.

Dekorativně finální vrstva