Technologie: Zateplení balkónu

Technologie: ZATEPLENÍ BALKÓNU


Účel systému zateplení

 • Kompletní systémy termoizolace uvniř místností.
 • Úspora tepla v topné sezóně.
 • Úspora energií v letní sezóně.
 • Předcházení tvorby plísní uvnitř konstrukce.

Prvky systému

Prvky systému


 1. Betonový podklad
 2. Lepící roztok ZM-01

  Roztok je určen pro montáž termoizolačních obkladů z pěnového polystyrenu k vnitřním povrchům balkónu nebo lodžie (podlaha, strop, stěna). Roztok lze použít na všechny existující stavební materiály.

 3. Zateplovací obklady z pěnového polysytrenu

  Jako základní termoizolační materiál pro stěny a strop se používá polystyren EPS 70. Pro zateplení podlahy balkónu nebo lodžie je třeba použít EPS 100 se zvýšeným koeficientem pevnosti. Ten je určen pro vytvoření izolace v místech s vysokou mechanickou zátěží. Pěnový polystyren obsahuje látku atipiren, bránící hoření. Maximální třída hořlavosti G1.

  Značka EPS 70 EPS 100
  Hustota kg/m3 13,5 25,5
  Tepelná vodivost, W/(mK) 0,039 0,036
  Pevnost v tlaku, kPa 60 100
  Pevnost v tahku, kPa 100 125
  Pevnost v ohybu, kPa 100 150
  Objemová nasákavost za 24 hodin % 2 2
  Doba samostatného hoření, s 2 2
  Skupina hořlavosti G1 G1
 4. Lepící roztok zpevňovací ZM-02

  Lepící roztok je určen na vytvoření vrstvy, zpevněného fasádní síťkou. Vrstva vytváří ochranu před mechanickým poškozením a slouží k následnému dokončení stěny. Lepící zpevněná vrstva sestává z lepícího roztoku a síťky, ponořené do roztoku.

 5. Zpevňovací síťka

  Zpevňovací síťka ze skleněných vláken se doporučuje pro zpevňování omítkových a tmelových vrstev na vnějších i vnitřních površích budov a staveb různého účelu.

 6. Akrylový základ

  Směs základů zvyšuje přilnavost k dekorativní vrstvě. Částečně brání pronikání vlhkosti do zateplené vrstvy. Základ má bílou barvu. V případě použití hrubé disperzní omítky se doporučuje vrstvu základu barevně tónovat.

 7. Hmoždinky
 8. Dekorativní omítková vrstva
 9. Instalace finálního podkladu (linoleum, laminát, parkety, apod.)

Existuje několik druhů omítek.

Akrylová omítka
Vyrábí se na bázi akrylových pryskyřic. Představuje vododispersní složení, připravené k použití. Může se nanášet na staré disperzní povrchy a na minerální podklady. Tónuje se do vybrané barvy nebo se barví disperzními barvami. Hlavní výhodou je klimatická stálost. Nepotřebuje opravy v průběhu 15 – 20 let, nicméně má nízký ukazatel paropropustnosti.

Je důležité vědět: Z důvodu nízké paropropustnosti není povoleno v systémách omítkových fasád, v základech který je použita minerální vlna.

Silikátová omítka
Je vytvořena na bázi tekutého draselného skla. Představuje hotovou směs. Je vhodná na připravené minerální podklady a povrch starých silikátových povrchů. Mínusem je nezbytnost použití zároveň se silikátovým základním nátěrem a také nevelká barevná škála. Také je možná částečná změna barvy v případě silného hustého deště. Nicméně po vyschnutí se barva vrátí do původního stavu.

Silikonová omítka
Je vyráběna na bázi silikonových pryskyřic. Představuje složení, připravené k použití. Používá se na všechny druhy minerálních podkladů a na staré disperzní povrchy. Tónuje se do vybrané barvy nebo se barví silikonovými barvami.

Minerální dekorativní omítka
Obsahuje přísady odpuzující vodu ve formě suché směsi. Po rozmíchání ve vodě vytváří jednolitý omítkový roztok.

Montáž zateplovacích systémů

Přípravné práce

Pro největší efektivitu zateplení balkónu/lodžie musí být okno dvojitě zasklené při tloušťce 32 mm nebo více. Před zahájením zateplovacích prací je třeba zaplnit všechny otvory montážní pěnou. Po vyschnutí odstranit zbytky uschlé pěny, nečistoty a prach.

Montáž zateplovacích systémů
Ošetření podkladu

Povrch je nezbytné ošetřit základním nátěrem pomocí válečku a malířské štětky pro zajištění spojení s lepícím roztokem. Základní nátěr pro hluboké proniknutí vyplňuje trhliny a částečně zabraňuje pronikání vlhkosti do zateplovací vrstvy.

Ošetření podkladu
Lepidlo na obklady z polystyrenu

Lepidlo se nanáší na obklady pomocí zubaté stěrky po obvodu pruhem 30 - 50 mm , tloušťkou 10 mm, se vzdáleností od kraje 20 mm, na střed obkladu se klade 6 – 8 „bobků“ o průměru 150 mm o tloušťce okolo 10 mm. Lepící roztok musí zaujímat minimálně 40 % plochy obkladu.

Je dúležité vědět: Lepící roztok se nesmí dostat do spár mezi obklady.

Lepidlo na obklady z polystyrenu
Pěnový polystyren

Fasáda balkónu/lodžie. Obklady z pěnového polystyrenu se instalují odspoda nahoru tak, že následující spára se umísťuje na střed a vytváří tak písmeno T. Doporučuje se instalovat celé obklady k rohům budov a také k okenním otvorům, zbytky odstranic pomocí nože. Po úplném vyschnutí lepícího roztoku je nezbytné obklady připevnit hmoždinkami.

Podlaha balkónu/lodžie. Obklady z pěnového polystyrenu se instalují v jedné nebo dvou vrstvách „suchou“ metodou bez použití lepícího roztoku a hmoždinek.

Strop balkónu/lodžie. Obklady z pěnového polystyrenu se instalují v jedné vrstvě. Jestliže se zateplení stropu provádí „mokrou“ metodou, je třeba zafixiovat polystyrenové obklady hmoždinkami.

Je dúležité vědět: Všechny rohové prvky je třeba zesílit úhlovým profilem se zpevňovací síťkou.
Pěnový polystyren
Zpevňovací povrch

Zubatou stěrkou nanést zpevňovací roztok na povrch polystyrenových obkladů, před oschnutím ponořit do roztoku zpevňovací síť na 10 mm při použití hladké stěrky. Po vyschnutí ošetřit povrch základní směsí, je§li nezbytné - přidat tónovací barvu do barvy dekorativní omítky, abychom se vyhnuli případným bílým místům v dekorativní omítce „červotoč“.

Je dúležité vědět: Před nanesením ochranně-dekorativní omítky musí povrch úplně vyschnout.

Zpevňovací povrch
Dekorativně finální vrstva

Dekorativní omítku nanášet pomocí stěrky kruhovými pohyby najednou na 1 čtvereční metr. Po nanesení celé dekorativní vrstvy použít stěrku pro vyrovnání povrchu a odstranění zbytků.

Existuje mnoho různých technik nanášení dekorativní vrstvy, výše je uveden způsob nanášení „jehňátek“.

Je dúležité vědět: Dekorativní vrstva vysychá během 15 minut.

Dekorativně finální vrstva